Apotekstjänster i Åbo

Kråkkärrets Apotek erbjuder omfattande apotekstjänster i Kråkkärret i Åbo. Vi expedierar receptmediciner, förnyar  recept, erbjuder hemleverans av läkemedel, kontrollerar att dina mediciner passar ihop och erbjuder dosdispensering. Läs mer och kom och hälsa på!

Kontaktinformation

Leverans och förnyelse av recept

Kunder kan hämta sina receptbelagda läkemedel från oss genom att vi får receptet skrivet av läkaren elektroniskt direkt från apotekssystemet.

 

Om så önskas, kan du också be personalen på vårt apotek att ansöka om receptförnyelse. Vi skickar en begäran om förnyelse till den vårdenhet som du har meddelat via vårt elektroniska system, till exempel en hälsocentral eller läkarstation.

Fråga om mer information

Kontrollera mediciners samverkan

Om du vill kontrollerar vi samverkan av de mediciner du tar. Vi kommer att utreda helheten av de mediciner du tar och eventuella överlappningar eller kontrakindikationer.

 

I tjänsten ingår också kontroll av tiden för att ta mediciner i förhållande till måltider, tid på dagen och andra mediciner.

 

Vi kommer att diskutera om mediciner, eventuella problem som kan uppstå kopplade till dem och så kommer vi ge dig en skriftlig sammanfattning av våra råd.

Fråga om mer information

Dosdispensiering och leverans av mediciner

Dosdispensiering av mediciner innebär att du regelbundet får de tablett- och kapselformade mediciner du använder som färdiga dosspecifika påsar, vanligtvis uppdelade i två veckor i taget. Dosdispensiering kan användas för att säkerställa att du får medicinerna vid rätt tidpunkt. 

 

Du kan antingen hämta dina mediciner från apoteket eller beställa hemleverans. Fråga vår apotekspersonal om mer detaljerade leveranstider för beställningar!

Kontaktinformation